Stránka sa načítava...
 1. Domovská stránka /
 2. Spôsoby investovania /
 3. Pravidelné investovanie
Ako investovať

Pravidelné investovanie

Ak hľadáš vyšší potenciál zhodnotenia svojich úspor, nájdeš sa v pravidelnom investovaní. Zvoľ si fond alebo kombináciu viacerých fondov pre optimálne zhodnotenie investícií a investuj bez poplatkov. Odkladať si môžeš už od 20 eur.

Stojí ťa to minimum energie aj financií z mesačného rozpočtu

Len 20 eur mesačne stačí na to, aby si zo svojej investície vyťažil maximum. Výhod je však viac, dovoľ nám ti ich predstaviť:

 • ponúkneme ti možnosť investovania do vybraných fondov bez vstupných a výstupných poplatkov pri dodržaní podmienok,
 • dosiahni atraktívny výnos pri investovaní už od 20 eur,
 • vyhni sa nesprávnemu načasovaniu investície vďaka pravidelnému investovaniu v nízkych sumách a s našou pomocou,
 • získaj príležitosť na vyššie zhodnotenie svojich financií ako pri pevných úrokových sadzbách,
 • sleduj ako sa ti kumuluje zainvestovaná suma v čase a narastá aj vďaka zhodnocovaniu podľa vybraného fondu,
 • zriaď si fond a spravuj ho online alebo na všetkých pobočkách 365.bank,
 • ak si chceš uľahčiť pravidelné investovanie, môžeš si zriadiť trvalý príkaz, nechať svoje peniaze zarábať automaticky a vyhnúť sa tak zbytočnému stresu a emóciám či zabudnutej platbe.

Čo treba vedieť o fondoch?

Výška investovanej sumy

 

Investovať môžeš od 20 eur. Ak sa na to cítiš, pravidelný mesačný vklad si môžeš aj navýšiť. Maximálna hodnota pravidelného vkladu je 5000 eur.

Fondy pravidelného investovania

 

Na výber máš z bohatej ponuky fondov. Svoje budúce bohatstvo môžeš honobiť v týchto fondoch: Dlhopisový stabilný fond; Realitný fond; Realitný office fond; Zmiešaný kapitálový fond; Zmiešaný komfortný fond; Akciový globálny; Zmiešaný aktívny fond; 365.world.

Vyplatenie

 

Voľba je na tebe, podať žiadosť o vyplatenie podielového listu môžeš kedykoľvek počas platnosti programu (vyplatením všetkých podielových listov program pravidelného investovania zaniká), maj však na pamäti, že výnosy sú závislé od investičného horizontu jednotlivých fondov.

 

Frekvencia investovania

 

Nie je určená, no pravidelnosťou sa rozumie, ak investuješ do vybraného fondu minimálne stanovený počet investícií v sledovanom období.

Pravidelné investovanie zaniká:

 • uplatnením žiadosti o vyplatenie všetkých podielových listov, ktoré boli vydané v rámci programu sporenia,
 • prevodom podielových listov na inú osobu,
 • smrťou podielnika,
 • v zmysle parametrov sporenia po dovŕšení cieľovej sumy.

Poplatky

Pri pravidelnom investovaní neplatíš žiadny vstupný poplatok. Dokonca, ak dodržíš podmienky programu Pravidelného investovania, neplatíš ani výstupný poplatok. To všetko bude tvoje, ak splníš tieto podmienky pravidelného investovania:

50

je minimálny počet investícií počas sledovaného obdobia

5

je sledované obdobie, teda počet rokov, počas ktorých by si mal minimálne investovať.

0 %

je to krásne číslo vstupného poplatku z každej investície, ktoré pri pravidelnom investovaní dosiahneš

Chceš zainvestovať? Nie je na čo čakať

U nás si nemusíš zakladať žiadny účet a podpísať zmluvu o investovaní môžeš aj online. Radi ťa však uvidíme aj osobne, na ktorejkoľvek pobočke 365.bank.

Upozornenie

S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo môže aj klesať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov 365.invest, správ. spol., a. s. sú k dispozícii v slovenskom jazyku na internetovej stránke www.365invest.sk a v písomnej forme alebo na trvalom médiu v sídle spoločnosti 365.invest, v sídle depozitára a na obchodných miestach spoločnosti.