Stránka sa načítava...

Poplatky a praktické info

Aby všetko fungovala tak, ako má, prečítajte si zopár dôležitých informácií o investovaní.

Vstupný poplatok vyplýva z výšky investovanej sumy percentom z aktuálnej ceny podielového listu. Určuje sa formou zrážky z predajnej ceny podielového listu. 

Vstupný poplatok v %
Názov podielového fondu Charakter fondu Výška v % Odplata za správu  Odplata depozitár 
Fond stabilných výnosov štandardný fond krátkodobých investícií 1,00 % z aktuálnej ceny PL 1,10 % 0,10 %
Realitný fond špeciálny fond nehnuteľností 0,00 % z aktuálnej ceny PL 1,85 % 0,15 %
Konzervatívny flexibilný fond špeciálny fond cenných papierov 1,00 % z aktuálnej ceny PL 1,65 % 0,15 %
Eko fond akciový fond 0,00 % z aktuálnej ceny PL 1,65 % 0,23 %
Blockchain fond akciový fond 0,00 % z aktuálnej ceny PL 1,65 % 0,23 %
Cryptomix špeciálny fond cenných papierov 0,00 % z aktuálnej ceny PL 1,65 % 0,23 %
Krátkodobý euro fond špeciálny fond cenných papierov 1,00 % z aktuálnej ceny PL 0,7 % 0,08 %

Vstupný poplatok vyplýva z výšky investovanej sumy percentom z aktuálnej ceny podielového listu. Určuje sa formou zrážky z predajnej ceny podielového listu. 

Vstupný poplatok v %
Názov podielového fondu Charakter fondu Vstupný poplatok Odplata za správu  Odplata depozitár 
Fond stabilných výnosov štandardný fond krátkodobých investícií 0,00 % z aktuálnej ceny PL 1,10% 0,10%
Realitný fond špeciálny fond nehnuteľností 0,00 % z aktuálnej ceny PL 1,85% 0,15%
Konzervatívny flexibilný fond špeciálny fond cenných papierov 0,00 % z aktuálnej ceny PL 1,65% 0,15%
Eko fond akciový fond 0,00 % z aktuálnej ceny PL 1,65% 0,23%
Blockchain fond akciový fond 0,00 % z aktuálnej ceny PL 1,65% 0,23%
Cryptomix špeciálny fond cenných papierov 0,00 % z aktuálnej ceny PL 1,65 % 0,23 %
Krátkodobý euro fond špeciálny fond cenných papierov 0,00 % z aktuálnej ceny PL 0,7 % 0,08 %

Výstupný poplatok určujeme % z aktuálnej ceny podielového listu. Výška poplatku je závislá od výšky investovanej sumy a doby, ktorá uplynie od vydania podielového listu. 

Fond stabilných výnosov

štandardný fond krátkodobých investícií

1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 1 roka od vydania PL)

Realitný fond

špeciálny fond nehnuteľností

2,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 3 rokov od vydania PL)

Konzervatívny flexibilný fond

špeciálny fond cenných papierov

2,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 3 rokov od vydania PL)

Eko fond

akciový fond

2,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 3 rokov od vydania PL)

Blockchain fond

akciový fond

2,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 3 rokov od vydania PL)

Cryptomix

špeciálny fond cenných papierov

3,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 3 rokov od vydania PL)

Pri pravidelnom investovaní (produkt Investičné sporenie) nemusíte platiť žiadny vstupný poplatok. Ako na to?

 

 • Zainvestujte prvýkrát minimálne 20 eur
 • Pokračujte v pravidelnom investovaní v sumách minimálne 20 eur a maximálne 5000 eur.

 

Jednoduché, však?

 

Výstupný poplatok a sledovaná doba

Ak sa vám podarí splniť podmienky programu Pravidelného investovania, neplatíte ani výstupný poplatok. Viac informácií v tabuľke:

Výstupný poplatok pri dodržaní počtu splátok a sledovanej doby

0 %

Výstupný poplatok pri nedodržaní sledovanej doby (z aktuálnej ceny vyplatených PL)

3 %

Sledované obdobie (počet kalendárnych rokov)

3 roky

Podľa novej úpravy platí, že pri presune investície z fondu do iného fondu sa uplatní výstupný poplatok fondu, z ktorého podielnik vystupuje a vstupný poplatok v zmysle aktuálneho predajného prospektu fondu, do ktorého podielnik vstupuje,  znížený o 50%.

Vyhovujú ti viac šeky? Tu nájdeš poplatky za vyplácanie výnosov a iné náhrady.

I. Poplatky pri vyplácaní výnosov z podielových listov

 

Názov poplatku

Výška poplatku v €

vyplatenie šekovou poukážkou na meno majiteľa

3 €

opakované vyplatenie šekovou poukážkou na meno majiteľa

3 €

 

II. Ostatné poplatky a náhrady za poskytované služby

 

Názov poplatku

Výška poplatku v €

vyplatenie PL šekovou poukážkou na meno majiteľa 

3 €

opakované vyplatenie PL šekovou poukážkou na meno majiteľa

3 €

opakované vyplatenie PL na účet majiteľa

vo výške skutočných nákladov

Každý fond má vlastný účet, na ktorý odvádzaš svoje investície. Tu ich nájdeš pekne pokope.

Fond stabilných výnosov

 • IBAN:SK2265000000194923500001
 • BIC:POBNSKBA

Realitný fond

 • IBAN:SK4065000000198823500010
 • BIC:POBNSKBA

Konzervatívny flexibilný fond

 • IBAN:SK8165000000191323500012
 • BIC:POBNSKBA

Eko fond

 • IBAN:SK2565000000191132350007
 • BIC:POBNSKBA

Blockchain fond

 • IBAN:SK5465000000191152350012
 • BIC:POBNSKBA

Cryptomix

 • IBAN:SK2865000000191162350016
 • BIC:POBNSKBA

Krátkodobý euro fond

 • IBAN:SK3065000000191172350001
 • BIC:POBNSKBA