Stránka sa načítava...

Poplatky a praktické info

Aby všetko fičalo tak, ako má, máme pre teba ešte zopár dôležitých info o investovaní. Mrkni na to.

Vstupný poplatok vyplýva z výšky investovanej sumy percentom z aktuálnej ceny podielového listu. Určuje sa formou zrážky z predajnej ceny podielového listu. 

Vstupný poplatok v %
Názov podielového fondu Charakter fondu do 29 999,99 € vrátane od 30 000 € a viac Odplata za správu  Odplata depozitár 
Dlhopisový krátkodobý fond štandardný fond krátkodobých investícií 0,25 % z aktuálnej ceny PL 0 % z aktuálnej ceny PL 0,70% 0,10%
Dlhopisový stabilný fond špeciálny fond cenných papierov 1,00 % z aktuálnej ceny PL 0,50 % z aktuálnej ceny PL 1% 0,15%
Realitný fond špeciálny fond nehnuteľností 1,50 % z aktuálnej ceny PL 1,00 % z aktuálnej ceny PL 1,65% 0,15%
Zmiešaný kapitálový fond špeciálny fond cenných papierov 1,50 % z aktuálnej ceny PL 1,00 % z aktuálnej ceny PL 1,50% 0,15%
Zmiešaný komfortný fond špeciálny fond cenných papierov 1,50 % z aktuálnej ceny PL 1,00 % z aktuálnej ceny PL 1,65% 0,15%
Realitný office fond špeciálny fond nehnuteľností 1,50 % z aktuálnej ceny PL 1,00 % z aktuálnej ceny PL 1,65% 0,15%
Eko fond akciový fond 3,00 % z aktuálnej ceny PL 2,00 % z aktuálnej ceny PL 1,65% 0,23%
Blockchain fond akciový fond 3,00 % z aktuálnej ceny PL 2,00 % z aktuálnej ceny PL 1,65% 0,23%
Zmiešaný aktívny fond  štandardný zmiešaný fond 2,00 % z aktuálnej ceny PL 1,00 % z aktuálnej ceny PL 1,50% 0,23%
Akciový globálny fond akciový fond 3,00 % z aktuálnej ceny PL 2,00 % z aktuálnej ceny PL 1,50% 0,23%

Výstupný poplatok určujeme % z aktuálnej ceny podielového listu. Výška poplatku je závislá od výšky investovanej sumy a doby, ktorá uplynie od vydania podielového listu. 

Dlhopisový krátkodobý fond

štandardný fond krátkodobých investícií

0,25 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 1 roka od vydania PL)

Dlhopisový stabilný fond

špecialny fond cenných papierov

1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 1 roka od vydania PL)

Realitný fond

špeciálny fond nehnuteľností

1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 2 rokov od vydania PL)

Zmiešaný kapitálový fond

špecialny fond cenných papierov

1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 2 rokov od vydania PL)

Zmiešaný komfortný fond

špecialny fond cenných papierov

1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 2 rokov od vydania PL)

Realitný office fond

špeciálny fond nehnuteľností

1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 2 rokov od vydania PL)

Eko fond

akciový fond

1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 3 rokov od vydania PL)

Blockchain fond

akciový fond

1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 3 rokov od vydania PL)

Zmiešaný aktívny fond

štandardný zmiešaný fond

1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 3 rokov od vydania PL)

Akciový globálny fond

akciový fond

1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 3 rokov od vydania PL)

Pri pravidelnom investovaní nemusíš platiť žiadny vstupný poplatok. Ako na to?

 

 • Zainvestuj prvýkrát minimálne 20 eur
 • Pokračuj v pravidelnom investovaní v sumách minimálne 20 eur a maximálne 5000 eur.

 

Jednoduché, však?

 

Výstupný poplatok a sledovaná doba

Ak sa ti podarí splniť podmienky programu Pravidelného investovania, neplatíš ani výstupný poplatok. Pre viac info mrkni do tabuľky:

Výstupný poplatok pri dodržaní počtu splátok a sledovanej doby

0 %

Výstupný poplatok pri nedodržaní počtu splátok a sledovanej doby (z aktuálnej ceny vyplatených PL)

5 %

Minimálny počet platieb počas sledovanej doby

50

Sledované obdobie (počet kalendárnych rokov)

5 rokov

Podľa novej úpravy platí, že pri presune investície z fondu do iného fondu sa uplatní výstupný poplatok fondu, z ktorého podielnik vystupuje a vstupný poplatok v zmysle aktuálneho predajného prospektu fondu, do ktorého podielnik vstupuje,  znížený o 50%.

Vyhovujú ti viac šeky? Tu nájdeš poplatky za vyplácanie výnosov a iné náhrady.

I. Poplatky pri vyplácaní výnosov z podielových listov

 

Názov poplatku

Výška poplatku v €

vyplatenie šekovou poukážkou na meno majiteľa

3 €

opakované vyplatenie šekovou poukážkou na meno majiteľa

3 €

 

II. Ostatné poplatky a náhrady za poskytované služby

 

Názov poplatku

Výška poplatku v €

vyplatenie PL šekovou poukážkou na meno majiteľa 

3 €

opakované vyplatenie PL šekovou poukážkou na meno majiteľa

3 €

opakované vyplatenie PL na účet majiteľa

vo výške skutočných nákladov

Každý fond má vlastný účet, na ktorý odvádzaš svoje investície. Tu ich nájdeš pekne pokope.

Dlhopisový krátkodobý fond

 • IBAN:SK2265000000194923500001
 • BIC:POBNSKBA

Dlhopisový stabilný fond

 • IBAN: SK2165000000199923513235
 • BIC:POBNSKBA

Realitný fond

 • IBAN:SK4065000000198823500010
 • BIC:POBNSKBA

Realitný office fond

 • IBAN:SK8865000000194523500010
 • BIC:POBNSKBA

Zmiešaný kapitálový fond

 • IBAN:SK8165000000191323500012
 • BIC:POBNSKBA

Zmiešaný komfortný fond

 • IBAN:SK5365000000191092350001
 • BIC:POBNSKBA

Eko fond

 • IBAN:SK2565000000191132350007
 • BIC:POBNSKBA

Blockchain fond

 • IBAN:SK5465000000191152350012
 • BIC:POBNSKBA

Zmiešaný aktívny fond

 • IBAN: SK1565000000191032351432
 • BIC: POBNSKBA

Akciový globálny fond

 • IBAN:SK5565000000195323500053
 • BIC:POBNSKBA