Stránka sa načítava...
  1. Domovská stránka /
  2. Fondy /
  3. Zmiešaný komfortný fond

Zmiešaný komfortný fond

Ponúka pohodlie, rozloženie investícií v jednom balíku a investičný horizont, ktorý ubehne ako voda. Je dobrým kompromisom, ak patríš ku konzervatívnejším typom. A to je úplne v poriadku, máme možnosti investovania pre každého.

Zmiešaný komfortný fond

0,009905
-
od vzniku (p.a.)
-
12 mesiacov
-
od začiatku roka

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien

Výkonnosť k 04.08.2021
-
od začiatku roka
-0,55 %
za 1 mesiac
-0,64 %
za 3 mesiace
-99,01 %
za 6 mesiacov
-
za 1 rok
-
za 3 roky (p.a.)
-
od vzniku fondu
NAV
895 349,99 EUR
Cena podielu: 0,009905 €

O fonde

Zmiešaný komfortný, o.p.f. je podielový fond určený pre konzervatívnejších a mierne pokročilých klientov, ktorí chcú dosiahnuť vyššie kapitálové zhodnotenie v strednodobom časovom horizonte pri akceptovaní mierneho až stredného rizika. Ak pri investovaní hľadáš komfort, chceš mať pokoj a pritom aj prehľad o vývoji svojich investícií, ponúkame ti práve tento fond. Výnosov sa dočkáš pomerne rýchlo a pritom nemusíš príliš riskovať.

 

Prečo môže byť fond tvojou srdcovkou?

  • Diverzifikácia zdrojov výnosu v portfóliu - rozložené investície v jednom balíku,
  • neujde ti žiadne rastové obdobie - v portfóliu sú zastúpené aj výnosné akciové investície,
  • krízy na trhoch zvládneš bez emócií - fond má možnosť profitovať z poklesu cien aktív počas kríz a limitovať dopady poklesu na finančných trhoch,
  • nízka miera volatility - fond obsahuje vyhľadávanú realitnú zložku, stabilné dlhopisové investície a diverzifikačnú komoditnú zložku,
  • k správe našich fondov pristupujeme aktívne a zmeny dokážeme implementovať rýchlo, čím vieme reagovať na rôzne trendy,
  • fond obsahuje obľúbené a výnosné fondy 365.invest pod jednou strechou, čím šetrí transakčné náklady z nákupov a obmieňania portfólia,
  • máš neustály prístup k informáciám o svojej investícii v časti Online investovanie.

 

Stratégia fondu

Cieľom investičnej politiky fondu je dosahovať zhodnotenie majetku vo fonde prostredníctvom investícií do aktív v súlade so štatútom fondu a participovať na ich vývoji pri akceptovaní kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných, komoditných peňažných a devízových trhov. Investície sú smerované predovšetkým do podielových listov, cenných papierov európskych fondov alebo iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, dlhových cenných papierov nástrojov peňažného trhu a ďalších nástrojov, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi normami a ustanoveniami štatútu tohto fondu. Strategická alokácia fondu nie je určená.

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť
Výkonnosť (p.a.)

Kľúčové údaje o fonde

Vznik fondu 2021
Charakter fondu zmiešaný fond
Kategória fondu špeciálny fond cenných papierov
Profil klienta mierne pokročilý
Investičný horizont min. 3 roky
Minimálna investícia prvá: 500 €, následná: 50 €
Rizikovosť fondu 3/mierne riziko (na škále 1 – 7)

Poplatky

Vstupný poplatok max. 1,50 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 2 rokov)
Poplatok za správu 1,65 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Poplatok depozitárovi 0,15 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Prestup medzi fondmi Pri presune investície z fondu do iného fondu sa uplatní zvýhodnený vstupný poplatok v zmysle aktuálneho predajného prospektu fondu, do ktorého podielnik vstupuje, znížený o 50%. Pri prestupe z tohto fondu do iného fondu správcu v období do 2 rokov, sa uplatní tiež výstupný poplatok uvedený v tejto tabuľke.

VÝŠKA INVESTOVANEJ SUMY

VÝŠKA VSTUPNÉHO POPLATKU

do 29 999,99 €

1,50 % z aktuálnej ceny podielového listu

od 30 000 € 

1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu 

VÝSTUPNÝ POPLATOK
DO 1 ROKA OD VYDANIA PL

VÝSTUPNÝ POPLATOK
PO UPLYNUTÍ 1 ROKA OD VYDANIA PL

1,00 % 

0,00 % 

Číslo účtu pre investovanie do Zmiešaného komfortného fondu: 

IBAN: SK5365000000191092350001; BIC: POBNSKBA

 

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa môže aj znižovať a investor  nemá zaručenú  návratnosť pôvodne investovanej sumy. V súlade so štatútom  fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo  fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.

Chceš zainvestovať? Nie je na čo čakať

U nás si nemusíš zakladať žiadny účet a podpísať zmluvu o investovaní môžeš aj online. Radi ťa však uvidíme aj osobne, na ktorejkoľvek pobočke 365.bank.