Stránka sa načítava...
 1. Domovská stránka /
 2. Fondy /
 3. Zmiešaný kapitálový fond

Zmiešaný kapitálový fond

Času tak akurát a vyššie zhodnotenie pri miernom až strednom riziku. Naši portfólio manažéri ti ukážu, že niekedy stačí peniaze nechať pracovať na tých správnych miestach a zo svojich investícií dostaneš maximum aj bez viazanosti.

Zmiešaný kapitálový fond

1,227633
2,76 %
od vzniku (p.a.)
1,30 %
12 mesiacov
-0,05 %
od začiatku roka

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien

Výkonnosť k 01.08.2021
-0,05 %
od začiatku roka
-0,78 %
za 1 mesiac
-0,57 %
za 3 mesiace
-1,37 %
za 6 mesiacov
1,30 %
za 1 rok
0,69 %
za 3 roky (p.a.)
2,76 %
od vzniku fondu
NAV
70 091 787,15 EUR
Cena podielu: 1,227633 €

O fonde

Zmiešaný kapitálový, o.p.f. je dobrou voľbou pre tých, ktorí sa chcú v investovaní posunúť ďalej a cítia sa v investovaní doma o čosi viac, ale aj pre tých, ktorí si trúfajú na vyššie investície. S tým však prichádza aj vyššie kapitálové zhodnotenie v strednodobom časovom horizonte. Ak si ochotný akceptovať mierne až stredné riziko a počkať si na výnos o niečo dlhšie, skús tento fond. Je jednoduchý, no pritom jedinečný rôznorodosťou. Jeho jedinečné zloženie efektívne kombinuje realitné, dlhopisové, akciové a komoditné investície.

 

Takto si náš fond cenia oborníci:

 • 2. miesto - najpredávanejší podielový fond v kategórii realitné fondy a fondy alternatívnych investícií za rok 2014

 

Prečo môže byť tento fond tvojou srdcovkou?

 • Diverzifikácia zdrojov výnosu v portfóliu - vynovili sme zloženie investícií.
 • Neujde ti žiadne rastové obdobie - v portfóliu sú zastúpené výnosné akciové investície.
 • Krízy na trhoch zvládneš bez emócií - fond má možnosť profitovať z poklesu cien aktív počas kríz a limitovať dopady poklesu na finančných trhoch.
 • Nižšia miera volatility - doplnili sme stabilnú realitnú zložku a diverzifikačnú komoditnú zložku.
 • K správe našich fondov pristupujeme aktívne a zmeny dokážeme implementovať rýchlo, čím vieme reagovať na rôzne trendy.
 • Fond obsahuje obľúbené a výnosné fondy 365.invest pod jednou strechou, čím šetrí transakčné náklady z nákupov a obmieňania portfólia.
 • Máš neustály prístup k informáciám o svojej investícii v Online investovaní.

 

Stratégia fondu

Cieľom investičnej politiky fondu je dosahovať zhodnotenie majetku vo fonde prostredníctvom investícií do aktív v súlade so štatútom fondu a participovať na ich vývoji pri akceptovaní kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných, komoditných  peňažných a devízových trhov. Investície sú smerované predovšetkým do podielových listov, cenných papierov európskych fondov alebo iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, dlhových cenných papierov nástrojov peňažného trhu a ďalších nástrojov, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi normami a ustanoveniami štatútu tohto fondu. Strategická alokácia fondu nie je určená

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť
Výkonnosť (p.a.)

Kľúčové údaje o fonde

Vznik fondu 2014
Charakter fondu špeciálny fond cenných papierov
Kategória fondu zmiešaný fond
Profil klienta mierne pokročilý
Investičný horizont min. 3 roky
Minimálna investícia prvá: 500 €, následná: 50 €
Rizikovosť fondu 3/mierne riziko (na škále 1 – 7)

Poplatky

Vstupný poplatok max. 1,50 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 2 rokov)
Poplatok za správu 1,50 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Poplatok depozitárovi 0,15 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Prestup medzi fondmi Pri presune investície z fondu do iného fondu sa uplatní zvýhodnený vstupný poplatok v zmysle aktuálneho predajného prospektu fondu, do ktorého podielnik vstupuje, znížený o 50%. Pri prestupe z tohto fondu do iného fondu správcu v období do 2 rokov, sa uplatní tiež výstupný poplatok uvedený v tejto tabuľke.

VÝŠKA INVESTOVANEJ SUMY

VÝŠKA VSTUPNÉHO POPLATKU

do 29 999,99 €

1,50 % z aktuálnej ceny podielového listu

od 30 000 € 

1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu 

VÝSTUPNÝ POPLATOK
DO 1 ROKA OD VYDANIA PL

VÝSTUPNÝ POPLATOK
PO UPLYNUTÍ 1 ROKA OD VYDANIA PL

1,00 % 

0,00 % 

Číslo účtu pre investovanie do Zmiešaného kapitálového fondu: 

IBAN: SK8165000000191323500012; BIC: POBNSKBA

 

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa môže aj znižovať a investor  nemá zaručenú  návratnosť pôvodne investovanej sumy. V súlade so štatútom  fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo  fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.

Chceš zainvestovať? Nie je na čo čakať

U nás si nemusíš zakladať žiadny účet a podpísať zmluvu o investovaní môžeš aj online. Radi ťa však uvidíme aj osobne, na ktorejkoľvek pobočke 365.bank.