Stránka sa načítava...
  1. Domov /
  2. Fondy /
  3. Realitný plus

Realitný plus

Ak chceš byť súčasťou veľkých realitných lukratívnych projektov na Slovensku, môžeš. Náš druhý fond zameraný na nehnuteľnosti je určený pre dynamické povahy, ktoré rady investujú do kvality. Napriek veľkoleposti fondu však pri investovaní môžeš byť v pohode. 

Realitný plus

0,011364
2,36 %
od vzniku (p.a.)
4,61 %
12 mesiacov
0,59 %
od začiatku roka

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien

Výkonnosť k 29.03.2023
0,59 %
od začiatku roka
0,29 %
za 1 mesiac
0,62 %
za 3 mesiace
4,52 %
za 6 mesiacov
4,61 %
za 1 rok
2,06 %
za 3 roky (p.a.)
2,36 %
od vzniku (p.a.)
NAV
157 102 253,54 EUR
Cena podielu: 0,011364 €

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť
Výkonnosť (p.a.)

Kľúčové údaje o fonde

Profil klienta mierne pokročilý
Investičný horizont min. 4 roky
Minimálna investícia (jednorazové investovanie) prvá: 500 €, následná: 50 €
Rizikovosť fondu 2/nízke riziko (na škále 1 – 7)
Kategória fondu špeciálny fond nehnuteľností
Charakter fondu realitný fond
Vznik fondu 2017

Chceš zainvestovať? Nečudujeme sa

Investuj z mobilu vďaka apke 365.bank. účet máš bez poplatkov za vedenie a bez akýchkoľvek podmienok. Radi ťa však uvidíme aj osobne, na ktorejkoľvek pobočke 365.bank.

Poplatky

Vstupný poplatok (pobočka) max. 1,50 % z aktuálnej ceny podielového listu
Vstupný poplatok (online) max. 0,00 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 2,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 3 rokov)
Poplatok za správu 1,65 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Poplatok depozitárovi 0,15 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Prestup medzi fondmi Pri presune investície z fondu do iného fondu sa uplatní zvýhodnený vstupný poplatok v zmysle aktuálneho predajného prospektu fondu, do ktorého podielnik vstupuje, znížený o 50%. Pri prestupe z tohto fondu do iného fondu správcu v období do 2 rokov, sa uplatní atiež výstupný poplatok uvedený v tejto tabuľke.

VÝŠKA INVESTOVANEJ SUMY

VÝŠKA VSTUPNÉHO POPLATKU (POBOČKA)

VÝŠKA VSTUPNÉHO POPLATKU (ONLINE)

do 4999,99 €

1,50 % z aktuálnej ceny podielového listu

0,00 % z aktuálnej ceny podielového listu

od 5000 € do 9999,99 €

1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu

0,00 % z aktuálnej ceny podielového listu

od 10 000 € do 20 000 €

0,50 % z aktuálnej ceny podielového listu

0,00 % z aktuálnej ceny podielového listu

od 20 000 € a viac

0,00 % z aktuálnej ceny podielového listu

0,00 % z aktuálnej ceny podielového listu

VÝSTUPNÝ POPLATOK
DO 3 ROKOV OD VYDANIA PL

VÝSTUPNÝ POPLATOK
PO UPLYNUTÍ 3 ROKOV OD VYDANIA PL

2,00 % 

0,00 % 

Číslo účtu pre investovanie do Realitného plus fondu:

IBAN: SK8865000000194523500010; BIC: POBNSKBA

 

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa môže aj znižovať a investor  nemá zaručenú  návratnosť pôvodne investovanej sumy. V súlade so štatútom  fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo  fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.