Stránka sa načítava...
  1. Domovská stránka /
  2. Fondy /
  3. Realitný office fond

Realitný office fond

Ak chceš byť súčasťou veľkých realitných lukratívnych projektov na Slovensku, môžeš. Náš druhý fond zameraný na nehnuteľnosti je určený pre dynamické povahy, ktoré rady investujú do kvality. Napriek veľkoleposti fondu však pri investovaní môžeš byť v pohode. Jeho rizikovosť je nízka a pri nastavení optimálneho horizontu minimálne 4 rokov, môžeš od neho očakávať slušné zhodnotenie.

Realitný office fond

0,010811
2,05 %
od vzniku (p.a.)
-0,33 %
12 mesiacov
-0,84 %
od začiatku roka

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien

Výkonnosť k 04.08.2021
-0,84 %
od začiatku roka
-0,30 %
za 1 mesiac
-0,99 %
za 3 mesiace
-1,04 %
za 6 mesiacov
-0,33 %
za 1 rok
1,94 %
za 3 roky (p.a.)
2,05 %
od vzniku fondu
NAV
188 225 422,35 EUR
Cena podielu: 0,010811 €

O fonde

Realitný office, o.p.f. je špeciálny fond nehnuteľností určený pre mierne pokročilých investorov, ktorí sa chcú v investovaní posunúť o krok ďalej. Zhodnocovať v ňom môžeš svoje voľné peňažné prostriedky prostredníctvom investovania do realít, do ktorých by si vzhľadom na veľkú výšku investície nemohol investovať samostatne.

Fond sa v súčasnosti orientuje na lukratívne realitné projekty  na Slovensku, so zámerom investovať v budúcnosti aj v zahraničí. Nájdeš v ňom kvalitné nájomné projekty s dlhodobými nájmami veľkých zahraničných firiem, renomované nehnuteľnosti vrátane príslušenstva, majetkových účastí v realitných spoločnostiach a iné investície úzko prepojené s realitným trhom. Buduj tak svet spolu s nami!

 

Takto si náš fond cenia oborníci:

  • najpredávanejší podielový fond v kategórii realitné fondy a fondy alternatívnych investícií v súťaži TOP FOND SLOVAKIA 2020
  • najpredávanejší podielový fond v kategórii realitné fondy a fondy alternatívnych investícií v súťaži TOP FOND SLOVAKIA 2017

 

Prečo môže byť tento fond tvojou srdcovkou?

  • Máš možnosť investovať do nájomných projektov, administratívnych budov, či business centier v lukratívnych lokalitách,
  • ponúka perspektívu dlhodobej výkonnosti fondu- pravidelný výnos z investície plynúci do majetku fondov z nájomných projektov,
  • získaš príležitosť investovať do rôznych druhov nehnuteľností a realitných spoločností, do ktorých by drobní investori samostatne nemohli investovať vzhľadom na výšku investície,
  • získaš možnosť vyššieho zhodnotenia investíciev porovnaní s termínovanými vkladmi a inými vkladovými produktami,
  • budeš mať neustály prístup k informáciám o svojej investícií v Online investovaní.

 

Stratégia fondu

Zameraním investičnej politiky podielového fondu Realitný office, o.p.f. je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde do rôznych typov aktív, predovšetkým do majetkových účastí v realitných spoločnostiach za podmienok uvedených v zákone, a tiež iných aktív spĺňajúcich kritéria podľa zákona, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností.

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť
Výkonnosť (p.a.)

Kľúčové údaje o fonde

Vznik fondu 2017
Charakter fondu realitný fond
Kategória fondu špeciálny fond nehnuteľností
Profil klienta mierne pokročilý
Investičný horizont min. 4 roky
Minimálna investícia prvá: 500 €, následná: 50 €
Rizikovosť fondu 2/nízke riziko (na škále 1 – 7)

Poplatky

Vstupný poplatok max. 1,50 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 2 rokov)
Poplatok za správu 1,65 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Poplatok depozitárovi 0,15 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Prestup medzi fondmi Pri presune investície z fondu do iného fondu sa uplatní zvýhodnený vstupný poplatok v zmysle aktuálneho predajného prospektu fondu, do ktorého podielnik vstupuje, znížený o 50%. Pri prestupe z tohto fondu do iného fondu správcu v období do 2 rokov, sa uplatní atiež výstupný poplatok uvedený v tejto tabuľke.

VÝŠKA INVESTOVANEJ SUMY

VÝŠKA VSTUPNÉHO POPLATKU

do 29 999,99 €

1,50 % z aktuálnej ceny podielového listu

od 30 000 € 

1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu 

VÝSTUPNÝ POPLATOK
DO 1 ROKA OD VYDANIA PL

VÝSTUPNÝ POPLATOK
PO UPLYNUTÍ 1 ROKA OD VYDANIA PL

1,00 % 

0,00 % 

Číslo účtu pre investovanie do Realitného office fondu:

IBAN: SK8865000000194523500010; BIC: POBNSKBA

 

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa môže aj znižovať a investor  nemá zaručenú  návratnosť pôvodne investovanej sumy. V súlade so štatútom  fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo  fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.

Chceš zainvestovať? Nie je na čo čakať

U nás si nemusíš zakladať žiadny účet a podpísať zmluvu o investovaní môžeš aj online. Radi ťa však uvidíme aj osobne, na ktorejkoľvek pobočke 365.bank.