Stránka sa načítava...
  1. Domov /
  2. Fondy /
  3. Realitný fond

Realitný fond

Bez viazanosti, pohodlne, s minimálnym rizikom a s výnosom na účte za krátky čas. Tak si predstavuješ svoje prvé investovanie? Začiatočníkom ponúkame fond zameraný na reality, ktorý u nás patrí k najobľúbenejším. Dovoľ nám predstaviť ti ho.

Realitný fond

0,064873
4,38 %
od vzniku (p.a.)
4,13 %
12 mesiacov
3,18 %
od začiatku roka

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien

Výkonnosť k 30.11.2022
3,18 %
od začiatku roka
1,18 %
za 1 mesiac
3,20 %
za 3 mesiace
3,42 %
za 6 mesiacov
4,13 %
za 1 rok
3,15 %
za 3 roky (p.a.)
4,38 %
od vzniku (p.a.)
NAV
869 378 263,37 EUR
Cena podielu: 0,064873 €

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť
Výkonnosť (p.a.)

Kľúčové údaje o fonde

Profil klienta začiatočník
Investičný horizont min. 2 roky
Minimálna investícia (jednorazové investovanie) prvá: 500 €, následná: 50 €
Minimálna investícia (pravidelné investovanie) min. 20 €, max. 5000 €
Rizikovosť fondu 2/nízke riziko (na škále 1 – 7)
Kategória fondu špeciálny fond nehnuteľností
Charakter fondu realitný fond
Vznik fondu 2007

Chceš zainvestovať? Nečudujeme sa

Investuj z mobilu vďaka apke 365.bank. účet máš bez poplatkov za vedenie a bez akýchkoľvek podmienok. Radi ťa však uvidíme aj osobne, na ktorejkoľvek pobočke 365.bank.

Poplatky

Vstupný poplatok (pobočka) max. 1,50 % z aktuálnej ceny podielového listu
Vstupný poplatok (digital) 0,00 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 2,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 3 rokov)
Poplatok za správu 1,80 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Poplatok depozitárovi 0,15 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Prestup medzi fondmi Pri presune investície z fondu do iného fondu sa uplatní zvýhodnený vstupný poplatok v zmysle aktuálneho predajného prospektu fondu, do ktorého podielnik vstupuje, znížený o 50%. Pri prestupe z tohto fondu do iného fondu správcu v období do 2 rokov, sa uplatní tiež výstupný poplatok uvedený v tejto tabuľke.

VÝŠKA INVESTOVANEJ SUMY

VÝŠKA VSTUPNÉHO POPLATKU (POBOČKA)

VÝŠKA VSTUPNÉHO POPLATKU (ONLINE)

do 29 999,99 €

1,50 % z aktuálnej ceny podielového listu

0,00 % z aktuálnej ceny podielového listu

od 30 000 € 

1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu 

0,00 % z aktuálnej ceny podielového listu

VÝSTUPNÝ POPLATOK
DO 3 ROKOV OD VYDANIA PL

VÝSTUPNÝ POPLATOK
PO UPLYNUTÍ 3 ROKOV OD VYDANIA PL

2,00 % 

0,00 % 

Číslo účtu pre investovanie do Realitného fondu:

IBAN: SK4065000000198823500010;  BIC: POBNSKBA

 

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa môže aj znižovať a investor  nemá zaručenú  návratnosť pôvodne investovanej sumy. V súlade so štatútom  fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo  fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.