Stránka sa načítava...
 1. Domovská stránka /
 2. Fondy /
 3. Realitný fond

Realitný fond

Bez viazanosti, pohodlne, s minimálnym rizikom a s výnosom na účte za krátky čas. Tak si predstavuješ svoje prvé investovanie? Začiatočníkom ponúkame fond zameraný na reality, ktorý u nás patrí k najobľúbenejším. Dovoľ nám predstaviť ti ho.

Realitný fond

0,061339
4,39 %
od vzniku (p.a.)
1,98 %
12 mesiacov
0,90 %
od začiatku roka

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien

Výkonnosť k 01.08.2021
0,90 %
od začiatku roka
0,08 %
za 1 mesiac
0,47 %
za 3 mesiace
0,80 %
za 6 mesiacov
1,98 %
za 1 rok
2,57 %
za 3 roky (p.a.)
4,39 %
od vzniku fondu
NAV
861 599 364,76 EUR
Cena podielu: 0,061339 €

O fonde

Ak chceš mať svoj výnos z investícií späť na účte čo najskôr, investovanie si vyskúšať v krátkodobom horizonte a s nízkym rizikom, vyskúšaj si doslova výstavbu svojich financií. Pomôže ti v tom Realitný fond. Napriek konzervatívnemu charakteru pomáha k vzniku veľkým developerským projektom prostredníctvom investovania do realít. Fond ti umožní participovať na renomovaných projektoch, o ktorých by si inak mohol len snívať. Pozri sa na projekty, do ktorých môžeš s nami zainvestovať.

 

Takto si náš fond cenia odborníci:

 • Najpredávanejší podielový fond v kategórii realitné fondy a fondy alternatívnych investícií v súťaži TOP FOND SLOVAKIA 2018,
 • absolútne najpredávanejší fond v roku 2016 v súťaži TOP FOND SLOVAKIA 2016,
 • 1. miesto - najpredávanejší podielový fond v súťaži TOP FOND SLOVAKI 2016 v kategórii Realitné fondy a fondy alternatívnych investícií,
 • 3. miesto v súťaži Zlatá minca 2016 v kategórii Realitné fondy,
 • 2. miesto v súťaži Zlatá minca 2015 v kategórii Realitné fondy,
 • 1. miesto - najpredávanejší fond za rok 2014 vo svojej kategórii,
 • 2. miesto v súťaži Zlatá minca 2013 v kategórii Realitné fondy,
 • 2. miesto v súťaži Zlatá minca 2012 v kategórii Realitné fondy,
 • 1. miesto - najvýkonnejší fond za roky 2010 a 2011 vo svojej kategórii,
 • 1. miesto - najpredávanejší fond za roky 2007 – 2012 vo svojej kategórii.

 

Prečo môže byť tento fond tvojou srdcovkou?

 • Ponúka možnosť investovať do diverzifikovaného portfólia realít, do ktorých by drobní investori samostatne nemohli investovať vzhľadom na výšku investície,
 • pravidelný výnos z investície plynúci do majetku fondov z nájmov administratívnych, retailových či developerských projektov,
 • investovanie do rôznych druhov nehnuteľností a realitných spoločností, čím si riziko investície rozkladá,
 • ponúka možnosť vstúpiť do sveta profesionálnych investorov a participovať na veľkých projektoch v lukratívnych lokalitách,
 • neustály prístup k informáciám o tvojej investícii v časti Online investovanie.

 

Stratégia fondu

Zameraním investičnej politiky podielového fondu Realitný, o.p.f. je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde do rôznych typov aktív, predovšetkým do majetkových účastí v realitných spoločnostiach za podmienok uvedených v zákone, a tiež iných aktív spĺňajúcich kritéria podľa zákona, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností.

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť
Výkonnosť (p.a.)

Kľúčové údaje o fonde

Vznik fondu 2007
Charakter fondu realitný fond
Kategória fondu špeciálny fond nehnuteľností
Profil klienta začiatočník
Investičný horizont min. 2 roky
Minimálna investícia prvá: 500 €, následná: 50 €
Rizikovosť fondu 2/nízke riziko (na škále 1 – 7)

Poplatky

Vstupný poplatok 1,50 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 2 rokov)
Poplatok za správu 1,65 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Poplatok depozitárovi 0,10 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Prestup medzi fondmi Pri presune investície z fondu do iného fondu sa uplatní zvýhodnený vstupný poplatok v zmysle aktuálneho predajného prospektu fondu, do ktorého podielnik vstupuje, znížený o 50%. Pri prestupe z tohto fondu do iného fondu správcu v období do 2 rokov, sa uplatní tiež výstupný poplatok uvedený v tejto tabuľke.

VÝŠKA INVESTOVANEJ SUMY

VÝŠKA VSTUPNÉHO POPLATKU

do 29 999,99 €

1,50 % z aktuálnej ceny podielového listu

od 30 000 € 

1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu 

VÝSTUPNÝ POPLATOK
DO 1 ROKA OD VYDANIA PL

VÝSTUPNÝ POPLATOK
PO UPLYNUTÍ 1 ROKA OD VYDANIA PL

1,00 % 

0,00 % 

Číslo účtu pre investovanie do Realitného fondu:

IBAN: SK4065000000198823500010;  BIC: POBNSKBA

 

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa môže aj znižovať a investor  nemá zaručenú  návratnosť pôvodne investovanej sumy. V súlade so štatútom  fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo  fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.

Chceš zainvestovať? Nie je na čo čakať

U nás si nemusíš zakladať žiadny účet a podpísať zmluvu o investovaní môžeš aj online. Radi ťa však uvidíme aj osobne, na ktorejkoľvek pobočke 365.bank.