Stránka sa načítava...
  1. Domov /
  2. Fondy /
  3. Konzervatívny flexibilný fond

Konzervatívny flexibilný fond

Času tak akurát a vyššie zhodnotenie pri miernom až strednom riziku. Naši portfólio manažéri ti ukážu, že niekedy stačí peniaze nechať pracovať na tých správnych miestach a zo svojich investícií dostaneš maximum aj bez viazanosti.

Konzervatívny flexibilný fond

1,207079
2,22 %
od vzniku (p.a.)
-1,39 %
12 mesiacov
-4,17 %
od začiatku roka

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien

Výkonnosť k 15.08.2022
-4,17 %
od začiatku roka
1,76 %
za 1 mesiac
1,29 %
za 3 mesiace
-0,66 %
za 6 mesiacov
-1,39 %
za 1 rok
-0,21 %
za 3 roky (p.a.)
2,22 %
od vzniku (p.a.)
NAV
51 496 393,75 EUR
Cena podielu: 1,207079 €

O fonde

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť
Výkonnosť (p.a.)

Kľúčové údaje o fonde

Profil klienta mierne pokročilý
Investičný horizont min. 3 roky
Minimálna investícia (jednorazové investovanie) prvá: 500 €, následná: 50 €
Minimálna investícia (pravidelné investovanie) min. 20 €, max. 5000 €
Rizikovosť fondu 3/mierne riziko (na škále 1 – 7)
Kategória fondu zmiešaný fond
Charakter fondu špeciálny fond cenných papierov
Vznik fondu 2014

Chceš zainvestovať? Nečudujeme sa

Investuj z mobilu vďaka apke 365.bank. účet máš bez poplatkov za vedenie a bez akýchkoľvek podmienok. Radi ťa však uvidíme aj osobne, na ktorejkoľvek pobočke 365.bank.

Poplatky

Vstupný poplatok (pobočka) max. 1,50 % z aktuálnej ceny podielového listu
Vstupný poplatok (online) 0,00 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 2,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 3 rokov)
Poplatok za správu 1,65 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Poplatok depozitárovi 0,15 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Prestup medzi fondmi Pri presune investície z fondu do iného fondu sa uplatní zvýhodnený vstupný poplatok v zmysle aktuálneho predajného prospektu fondu, do ktorého podielnik vstupuje, znížený o 50%. Pri prestupe z tohto fondu do iného fondu správcu v období do 2 rokov, sa uplatní tiež výstupný poplatok uvedený v tejto tabuľke.

VÝŠKA INVESTOVANEJ SUMY

VÝŠKA VSTUPNÉHO POPLATKU (POBOČKA)

VÝŠKA VSTUPNÉHO POPLATKU (ONLINE)

do 29 999,99 €

1,50 % z aktuálnej ceny podielového listu

0,00 % z aktuálnej ceny podielového listu

od 30 000 € 

1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu 

0,00 % z aktuálnej ceny podielového listu

VÝSTUPNÝ POPLATOK
DO 3 ROKOV OD VYDANIA PL

VÝSTUPNÝ POPLATOK
PO UPLYNUTÍ 3 ROKOV OD VYDANIA PL

2,00 % 

0,00 % 

Číslo účtu pre investovanie do Konzervatívneho flexibilného fondu: 

IBAN: SK8165000000191323500012; BIC: POBNSKBA

 

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa môže aj znižovať a investor  nemá zaručenú  návratnosť pôvodne investovanej sumy. V súlade so štatútom  fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo  fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.