Stránka sa načítava...
  1. Domov /
  2. Fondy /
  3. Fond prevratných technológií

Fond prevratných technológií

Tento fond je ako cesta okolo sveta a na jachte. Zavedie ťa do oblasti prevratných technológií a zažiješ s ním aj väčšie výkyvy investícií. Trochu vetra do plachiet však nezaškodí, ak sa ženieš za svojim cieľom. Vo fonde s investičným horizontom minimálne 5 rokov získaš komplexné investičné riešenie. Počítaj so zvýšeným rizikom, no za cenu vyššieho výnosu. Odporúčame ho najmä pokročilým investorom.

Fond prevratných technológii

0,93317
-1,06 %
od vzniku (p.a.)
-26,47 %
12 mesiacov
-23,87 %
od začiatku roka

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien

Výkonnosť k 15.08.2022
-23,87 %
od začiatku roka
17,53 %
za 1 mesiac
11,59 %
za 3 mesiace
-3,82 %
za 6 mesiacov
-26,47 %
za 1 rok
-9,93 %
za 3 roky (p.a.)
-1,06 %
od vzniku (p.a.)
NAV
11 559 840,92 EUR
Cena podielu: 0,93317 €

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť
Výkonnosť (p.a.)

Kľúčové údaje o fonde

Profil klienta pokročilý
Investičný horizont min. 5 rokov
Minimálna investícia (jednorazové investovanie) prvá: 500 €, následná: 50 €
Minimálna investícia (pravidelné investovanie) min. 20 €, max. 5000 €
Rizikovosť fondu 6/vysoké riziko (na škále 1 – 7)
Kategória fondu akciový fond
Charakter fondu štandardný otvorený podielový fond
Vznik fondu 2016

Chceš zainvestovať? Nečudujeme sa

Investuj z mobilu vďaka apke 365.bank. účet máš bez poplatkov za vedenie a bez akýchkoľvek podmienok. Radi ťa však uvidíme aj osobne, na ktorejkoľvek pobočke 365.bank.

Poplatky

Vstupný poplatok (pobočka) max. 2,00 % z aktuálnej ceny podielového listu
Vstupný poplatok (online) 0,00 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 2,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 3 rokov)
Poplatok za správu 1,65 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Poplatok depozitárovi 0,23 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Prestup medzi fondmi Pri presune investície z fondu do iného fondu sa uplatní zvýhodnený vstupný poplatok v zmysle aktuálneho predajného prospektu fondu, do ktorého podielnik vstupuje, znížený o 50%. Pri prestupe z tohto fondu do iného fondu správcu v období do 3 rokov, sa uplatní tiež výstupný poplatok uvedený v tejto tabuľke.

VÝŠKA INVESTOVANEJ SUMY

VÝŠKA VSTUPNÉHO POPLATKU (POBOČKA)

VÝŠKA VSTUPNÉHO POPLATKU (ONLINE)

do 29 999,99 €

2,00 % z aktuálnej ceny podielového listu

0,00 % z aktuálnej ceny podielového listu

od 30 000 € 

1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu 

0,00 % z aktuálnej ceny podielového listu

VÝSTUPNÝ POPLATOK
DO 3 ROKOV OD VYDANIA PL

VÝSTUPNÝ POPLATOK
PO UPLYNUTÍ 3 ROKOV OD VYDANIA PL

2,00 % 

0,00 % 

Číslo účtu pre investovanie do Fondu prevratných technológií:

IBAN: SK5565000000195323500053; BIC: POBNSKBA

 

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa môže  aj znižovať a investor  nemá zaručenú  návratnosť pôvodne investovanej sumy. V súlade so štatútom  fondu môže hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených Slovenskou republikou tvoriť až 100% hodnoty majetku vo fonde.