Stránka sa načítava...

Do konca novembra investuješ so 100 % zľavou zo vstupného poplatku 🚀

  1. Domovská stránka /
  2. Fondy /
  3. Eko fond

Eko fond

Investuj s nami do zelenšej budúcnosti našej planéty. Globálna spotreba energie sa do roku 2050 od dnešného dňa takmer zdvojnásobí.

Dnes náš prírodný kapitál spotrebujeme 1,75 krát rýchlejšie, ako ho Zem dokáže regenerovať.

Eko fond

0,011226
-
od vzniku (p.a.)
-
12 mesiacov
-
od začiatku roka

Eko fond je novinka v našej ponuke. Údaje v grafe sa budú vyvíjať v čase. Skutočný vývoj cien

Výkonnosť k 25.11.2021
-
od začiatku roka
5,69 %
za 1 mesiac
-
za 3 mesiace
-
za 6 mesiacov
-
za 1 rok
-
za 3 roky (p.a.)
-
od vzniku fondu
NAV
1 759 045,23 EUR
Cena podielu: 0,011226 €

O fonde

Aj my vnímame fakt, že investovanie do ekologických spoločností je dnes nutnosťou, no zároveň sa ti ako investorovi oplatí. Preto sme pre teba pripravili možnosť investovať do čistej energie, nízko-uhlíkovej dopravy, budovania energetickej efektívnosti a infraštruktúry spolu s cieľom nulového znečistenia.

 

Ľudský prvok nemožno z ekológie odstrániť. Ale ľudské správanie má obrovský a nenapraviteľný vplyv na náš ekosystém. Ako investor môžeš podporiť prechod na udržateľnosť a pomôcť rozvíjať sa smerom k dekarbonizácii. V Eko fonde, o.p.f. vyberáme približne 20 na burze obchodovaných akcií spoločností pôsobiacich v environmentálnych oblastiach:

 

  • global waste management;
  • kontrola životného prostredia;
  • udržateľné potraviny;
  • riešenie zmeny klímy;
  • čistá energia;
  •  voda.

 

Tento fond je určený pre pokročilých investorov. Je aktívny, unikátny, s vysokým potenciálom dobrého výnosu. Priprav si preto vyššiu toleranciu voči riziku a teš sa na následné vysoké zhodnotenie. Pri dlhodobom investovaní môžeš pomôcť životnému prostrediu a ľudstvu rozvíjať sa správnym a udržateľným smerom.

 

Stratégia fondu

Zameraním investičnej politiky fondu je investovať zhromaždené peňažné prostriedky vo fonde na základe aktívneho prístupu do akciových investícií ako aj do dlhopisových investícií, do cudzích mien, do finančných derivátov, kde správca môže uzatvárať tak dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny jednotlivých investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny jednotlivých investícií) a do vkladov na bežných účtoch a vkladových účtoch. Investície fondu sú zamerané na spoločnosti, ktoré dbajú na ekologickú stránku a dopad svojho podnikania na životné prostredie, ponúkajú produkty, technológie alebo služby, ktoré podporujú zdravšie životné prostredie. Akciové a dlhové investície nie sú na základe rizikovo-výnosového profilu fondu obmedzené, pričom podiel akciových investícií bude predstavovať viac ako 67% z celkovej hodnoty majetku fondu.

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť
Výkonnosť (p.a.)

Kľúčové údaje o fonde

Profil klienta pokročilý
Investičný horizont min. 5 rokov
Minimálna investícia (jednorazové investovanie) prvá: 500 €, následná: 50 €
Minimálna investícia (pravidelné investovanie) min. 20 €, max. 5000 €
Rizikovosť fondu 6/vysoké riziko (na škále 1 – 7)
Kategória fondu akciový fond
Vznik fondu 2021

Kalkulačka

Vyberte si fond
Mesačný vklad
€ 20 € 500
Úvodný jednorázový vklad
€ 20 € 500
Dĺžka sporenia
1 rok 40 rokov
rokov
Očakávaná nasporená suma
€ 134,779
Mesačný vklad: € 200 / mesiac
Doba sporenia: 20 rokov
Očakávaný výnos: € 86,579

Poplatky

Vstupný poplatok max. 3,00 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 3 rokov)
Poplatok za správu 1,65 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Poplatok depozitárovi 0,23 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Prestup medzi fondmi Pri presune investície z fondu do iného fondu sa uplatní zvýhodnený vstupný poplatok v zmysle aktuálneho predajného prospektu fondu, do ktorého podielnik vstupuje, znížený o 50%. Pri prestupe z tohto fondu do iného fondu správcu v období do 3 rokov, sa uplatní tiež výstupný poplatok uvedený v tejto tabuľke.

VÝŠKA INVESTOVANEJ SUMY

VÝŠKA VSTUPNÉHO POPLATKU

do 29 999,99 €

3,00 % z aktuálnej ceny podielového listu

od 30 000 € 

2,00 % z aktuálnej ceny podielového listu 

VÝSTUPNÝ POPLATOK
DO 3 ROKOV OD VYDANIA PL

VÝSTUPNÝ POPLATOK
PO UPLYNUTÍ 3 ROKOV OD VYDANIA PL

1,00 % 

0,00 % 

Číslo účtu pre investovanie do EKO fondu:

IBAN: SK2565000000191132350007; BIC: POBNSKBA

 

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa môže aj znižovať a investor  nemá zaručenú  návratnosť pôvodne investovanej sumy. V súlade so štatútom  fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo  fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.

 

 

Chceš zainvestovať? Nie je na čo čakať

U nás si nemusíš zakladať žiadny účet a podpísať zmluvu o investovaní môžeš aj online. Radi ťa však uvidíme aj osobne, na ktorejkoľvek pobočke 365.bank.