Stránka sa načítava...
  1. Domovská stránka /
  2. Fondy /
  3. Dlhopisový stabilný fond

Dlhopisový stabilný fond

Zhlboka sa nadýchni a užívaj si stabilný vývoj financií v tomto fonde, pomerne nízke výkyvy a pritom aj možný atraktívny výnos.

Dlhopisový stabilný fond

1,089659
2,95 %
od vzniku (p.a.)
3,37 %
12 mesiacov
1,42 %
od začiatku roka

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien

Výkonnosť k 04.08.2021
1,42 %
od začiatku roka
0,12 %
za 1 mesiac
0,85 %
za 3 mesiace
1,16 %
za 6 mesiacov
3,37 %
za 1 rok
-
za 3 roky (p.a.)
2,95 %
od vzniku fondu
NAV
75 791 595,41 EUR
Cena podielu: 1,089659 €

O fonde

Dlhopisový stabilný o.p.f. je špeciálny fond s investovaním do cenných papierov pre tých, ktorých zaujíma investovanie do dlhopisov s vyšším výnosom. V konkurenčnej ponuke by si takéto investičné riešenie hľadal len márne. Ak pre svoje investície hľadáš konzervatívnejšie riešenie, no zároveň vyšší výnos, než vo fondoch krátkodobých investícií či na termínovaných vkladoch, našiel si ho.

Vo fonde sa družia dlhopisy prevažne zo Skupiny 365.bank a J&T v kombinácii s ďalšími domácimi a zahraničnými dlhopismi. Vďaka svojmu zameraniu je unikátnym riešením, ktoré iný správca na Slovensku neponúka.

S fondom budeš spokojný, ak máš záujem o krátkodobejšie zhodnocovanie finančných prostriedkov v investičnom horizonte min. 2 roky a si ochotný znášať mierne riziko.

 

Prečo môže byť tento fond tvojou srdcovkou?

  • Za rok 2018 a 2019 a 2020 sa stal najpredávanejším podielovým fondom v kategórií dlhopisové fondy v súťaži TOP FOND SLOVAKIA,
  • ponúka konzervatívnemu klientovi možnosť ťažiť z rastu dlhopisových investícií s rizikovou prirážkou a vyšším výnosom,
  • maximálne rozloženie rizika - obsahuje dlhové cenné papiere od rôznych emitentov,
  • máš možnosť podieľať sa na úspechu Skupiny 365.bank a spoločností podnikajúcich na Slo­vensku a v Česku,
  • využiť môžeš aj možnosť vyššieho zhodnotenia investície v porovnaní s termínovanými vkladmi a inými vkladovými produktami,
  • ponúka exkluzívne dlhopisové riešenie, ktoré v konkurenčnej ponuke nenájdete,
  • získaš neustály prístup k informáciám o tvojej investícii v časti Online investovanie.

 

Stratégia fondu

Investičná politika Dlhopisového stabilného fondu je zameraná predovšetkým na investovanie do dlhových CP, nástrojov peňažného trhu, termínovaných vkladov v bankách, finančných derivátov určených na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti. 365.invest bude ďalej pri správe majetku tohto fondu za účelom efektívneho riadenia investícií využívať postupy a nástroje vzťahujúce sa na prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu. Strategická alokácia fondu nie je určená. Riziko nepriaznivého vývoja menových kurzov pri finančných nástrojoch denominovaných v cudzích menách môže byť zabezpečené nástrojmi na zabezpečenie menového rizika.

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť
Výkonnosť (p.a.)

Kľúčové údaje o fonde

Vznik fondu 2018
Charakter fondu špeciálny fond cenných papierov
Kategória fondu dlhopisový fond
Profil klienta začiatočník
Investičný horizont min. 3 roky
Minimálna investícia prvá: 500 €, následná: 50 €
Rizikovosť fondu 3/mierne riziko (na škále 1 – 7)

Poplatky

Vstupný poplatok max. 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 1 roka)
Poplatok za správu 1,00 % z priemernej čistej hodnoty majetku
Poplatok depozitárovi 0,15 % z priemernej čistej hodnoty majetku
Prestup medzi fondmi Pri presune investície z fondu do iného fondu sa uplatní zvýhodnený vstupný poplatok v zmysle aktuálneho predajného prospektu fondu, do ktorého podielnik vstupuje, znížený o 50%. Pri prestupe z tohto fondu do iného fondu správcu v období do 1 roka, sa uplatní tiež výstupný poplatok uvedený v tejto tabuľke.

VÝŠKA INVESTOVANEJ SUMY

VÝŠKA VSTUPNÉHO POPLATKU

do 29 999,99 €

1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu

od 30 000 € 

0,50 % z aktuálnej ceny podielového listu 

VÝSTUPNÝ POPLATOK
DO 1 ROKA OD VYDANIA PL

VÝSTUPNÝ POPLATOK
PO UPLYNUTÍ 1 ROKA OD VYDANIA PL

1,00 % 

0,00 % 

Číslo účtu pre investovanie do Dlhopisového stabilného fondu:

IBAN: SK2165000000199923513235; BIC: POBNSKBA

 

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa môže aj znižovať a investor  nemá zaručenú  návratnosť pôvodne investovanej sumy. V súlade so štatútom  fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo  fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.

Chceš zainvestovať? Nie je na čo čakať

U nás si nemusíš zakladať žiadny účet a podpísať zmluvu o investovaní môžeš aj online. Radi ťa však uvidíme aj osobne, na ktorejkoľvek pobočke 365.bank.