Stránka sa načítava...
  1. Domov /
  2. Fondy /
  3. Cryptomix fond

Cryptomix

Zoznám sa s najunikátnejším fondom svojho druhu, ktorý v Európe len tak ľahko nenájdeš. Cryptomix nepriamo investuje do kryptomien prostredníctvom regulovaných, na burze obchodovateľných cenných papierov, ktoré kopírujú výnos výberu z cca 15 kryptomien. Potenciál Cryptomixu z hľadiska výkonnosti je obrovský.

Cryptomix fond

0,005306
-46,94 %
od vzniku (p.a.)
20,51 %
od začiatku roka

Cryptomix fond je novinka v našej ponuke. Údaje v grafe sa budú vyvíjať v čase. Skutočný vývoj cien

Výkonnosť k 31.01.2023
20,51 %
od začiatku roka
18,25 %
za 1 mesiac
1,05 %
za 3 mesiace
-6,75 %
za 6 mesiacov
-46,94 %
od vzniku (p.a.)
NAV
128 921,85 EUR
Cena podielu: 0,005306 €

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť
Výkonnosť (p.a.)

Kľúčové údaje o fonde

Profil klienta pokročilý
Investičný horizont min. 5 rokov
Minimálna investícia (pravidelné investovanie) min. 20 €, max. 1000 €
Rizikovosť fondu 6/ vysoké riziko (na škále 1 – 7)
Charakter fondu Špeciálny fond cenných papierov
Kategória fondu alternatívne aktíva
Vznik fondu 2022

Chceš zainvestovať? Nečudujeme sa

Investuj z mobilu vďaka apke 365.bank. účet máš bez poplatkov za vedenie a bez akýchkoľvek podmienok. Radi ťa však uvidíme aj osobne, na ktorejkoľvek pobočke 365.bank.

Poplatky

Vstupný poplatok 0,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do Cryptomixu je možné investovať iba pravidelne prostredníctvom Investičného sporenia)
Výstupný poplatok 3,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 3 rokov)
Poplatok za správu 1,65 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Poplatok depozitárovi 0,23 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Prestup medzi fondmi Pri presune investície z fondu do iného fondu sa uplatní zvýhodnený vstupný poplatok v zmysle aktuálneho predajného prospektu fondu, do ktorého podielnik vstupuje, znížený o 50%. Pri prestupe z tohto fondu do iného fondu správcu v období do 2 rokov, sa uplatní tiež výstupný poplatok uvedený v tejto tabuľke.

VÝŠKA INVESTOVANEJ SUMY

VÝŠKA VSTUPNÉHO POPLATKU 

v rámci Investičného sporenia (min. 20 eur/max. 1000 € mesačne)

0,00 % z aktuálnej ceny podielového listu

VÝSTUPNÝ POPLATOK
DO 3 ROKOV OD VYDANIA PL

VÝSTUPNÝ POPLATOK
PO UPLYNUTÍ 3 ROKOV OD VYDANIA PL

3,00 % 

0,00 % 

Číslo účtu pre investovanie do Cryptomixu:

IBAN: SK2865000000191162350016 BIC: POBNSKBA

 

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa môže aj znižovať a investor  nemá zaručenú  návratnosť pôvodne investovanej sumy. V súlade so štatútom  fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo  fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.