Stránka sa načítava...

Do konca novembra investuješ so 100 % zľavou zo vstupného poplatku 🚀

  1. Domovská stránka /
  2. Fondy /
  3. Blockchain fond

Blockchain fond, o.p.f.

Blockchain je technológia, ktorá mení spôsob, akým sa vytvárajú databázy. Súčasťou fondu sú vysoko inovatívne a revolučné technológie. Je určený investorom, ktorí už majú za sebou pár investícií a hľadia do budúcnosti. Neboja sa riskovať a počkať si na výnos za účelom vysokého zhodnotenia.

Blockchain fond

0,012988
-
od vzniku (p.a.)
-
12 mesiacov
-
od začiatku roka

Blockchain fond je novinka v našej ponuke. Údaje v grafe sa budú vyvíjať v čase. Skutočný vývoj cien

Výkonnosť k 25.11.2021
-
od začiatku roka
12,15 %
za 1 mesiac
-
za 3 mesiace
-
za 6 mesiacov
-
za 1 rok
-
za 3 roky (p.a.)
-
od vzniku fondu
NAV
5 981 677,76 EUR
Cena podielu: 0,012988 €

O fonde

Blockchain je označovaný za novú technológiu, ktorá má schopnosť zmeniť svet rovnakým spôsobom ako internet v 90. rokoch. Je technológiou stojacou za kryptomenami a aktívami, ale kryptomeny sú len jedna z mnohých aplikácií, ktoré môžu byť poháňané touto technológiou. Kľúčovou vlastnosťou blockchainu je skutočnosť, že takýto systém nemusí nik organizovať ani naň dohliadať, neexistuje žiadna centrálna autorita. Blockchain je preto distribuovaná a decentralizovaná databáza, ktorá je schopná spontánne vytvoriť absolútnu dôveru účastníkov v prostredí potenciálnej vzájomnej nedôvery.

 

Blockchain fonde s nami získaš možnosť investovať do prevratných revolučných technológií, ktoré majú široké možnosti využitia, ale aj bezpečnosť a transparentnosť. Ako pokročilý investor s vysokou toleranciou voči riziku a s ambíciou vyťažiť z fondu maximálny výnos, môžeš využiť fond ako zdroj vysokého zhodnotenia pri pravidelnom a dlhodobom investovaní.

 

Vybrané akcie sa u nás budú prehodnocovať pravidelne, vyberáme akcie so silným trendom rastu a potenciálom prekonávať ostatné blockchain akcie. Vďaka zabezpečovacím nástrojom je fond pripravený zmierňovať riziko poklesu v čase možnej recesie v ekonomike. Fond ponúkne približne 20 na burze obchodovaných akcií spoločností pôsobiacich v oblasti blockchain technológií (napr. ťažbári a burzy kryptomien, softwarové firmy, online gaming, e-commerce).

 

Stratégia fondu

Zameraním investičnej politiky fondu je investovať zhromaždené peňažné prostriedky vo fonde na základe aktívneho prístupu do akciových investícií ako aj do dlhopisových investícií, do cudzích mien, do finančných derivátov, kde správca môže uzatvárať tak dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny jednotlivých investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny jednotlivých investícií) a do vkladov na bežných účtoch a vkladových účtoch. Investície fondu spĺňajúce podmienky podľa § 88 zákona sú zamerané na globálne spoločnosti, ktorých činnosť súvisí s blockchain technológiou, ťažbou kryptomeny ako aj službami spojenými s blockchainom, platobnými systémami, technologickými riešeniami a ďalšími súvisiacimi oblasťami. Akciové a dlhové investície nie sú na základe rizikovo-výnosového profilu fondu obmedzené, pričom podiel akciových investícií bude predstavovať viac ako 67% z celkovej hodnoty majetku fondu.

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť
Výkonnosť (p.a.)

Kľúčové údaje o fonde

Profil klienta pokročilý
Investičný horizont min. 5 rokov
Minimálna investícia (jednorazové investovanie) prvá: 500 €, následná: 50 €
Minimálna investícia (pravidelné investovanie) min. 20 €, max. 5000 €
Rizikovosť fondu 6/vysoké riziko (na škále 1 – 7)
Kategória fondu akciový fond
Vznik fondu 2021

Kalkulačka

Vyberte si fond
Mesačný vklad
€ 20 € 500
Úvodný jednorázový vklad
€ 20 € 500
Dĺžka sporenia
1 rok 40 rokov
rokov
Očakávaná nasporená suma
€ 134,779
Mesačný vklad: € 200 / mesiac
Doba sporenia: 20 rokov
Očakávaný výnos: € 86,579

Poplatky

Vstupný poplatok max. 3,00 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 3 rokov)
Poplatok za správu 1,65 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Poplatok depozitárovi 0,23 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Prestup medzi fondmi Pri presune investície z fondu do iného fondu sa uplatní zvýhodnený vstupný poplatok v zmysle aktuálneho predajného prospektu fondu, do ktorého podielnik vstupuje, znížený o 50%. Pri prestupe z tohto fondu do iného fondu správcu v období do 3 rokov, sa uplatní tiež výstupný poplatok uvedený v tejto tabuľke.

VÝŠKA INVESTOVANEJ SUMY

VÝŠKA VSTUPNÉHO POPLATKU

do 29 999,99 €

3,00 % z aktuálnej ceny podielového listu

od 30 000 € 

2,00 % z aktuálnej ceny podielového listu 

VÝSTUPNÝ POPLATOK
DO 3 ROKOV OD VYDANIA PL

VÝSTUPNÝ POPLATOK
PO UPLYNUTÍ 3 ROKOV OD VYDANIA PL

1,00 % 

0,00 % 

Číslo účtu pre investovanie do Blockchain fondu:

IBAN: SK5465000000191152350012; BIC: POBNSKBA

 

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa môže aj znižovať a investor  nemá zaručenú  návratnosť pôvodne investovanej sumy. V súlade so štatútom  fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo  fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.

 

 

Chceš zainvestovať? Nie je na čo čakať

U nás si nemusíš zakladať žiadny účet a podpísať zmluvu o investovaní môžeš aj online. Radi ťa však uvidíme aj osobne, na ktorejkoľvek pobočke 365.bank.