Stránka sa načítava...
  1. Domovská stránka /
  2. Fondy /
  3. Blockchain fond

Blockchain fond

Blockchain je technológia, ktorá mení spôsob, akým sa vytvárajú databázy. Súčasťou fondu sú vysoko inovatívne a revolučné technológie. Je určený investorom, ktorí už majú za sebou pár investícií a hľadia do budúcnosti. Neboja sa riskovať a počkať si na výnos za účelom vysokého zhodnotenia.

Blockchain fond

0,00739
-26,10 %
od vzniku (p.a.)
-31,20 %
od začiatku roka

Blockchain fond je novinka v našej ponuke. Údaje v grafe sa budú vyvíjať v čase. Skutočný vývoj cien

Výkonnosť k 23.05.2022
-31,20 %
od začiatku roka
-8,23 %
za 1 mesiac
-13,44 %
za 3 mesiace
-41,50 %
za 6 mesiacov
-26,10 %
od vzniku (p.a.)
NAV
5 221 836,22 EUR
Cena podielu: 0,00739 €

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť
Výkonnosť (p.a.)

Kľúčové údaje o fonde

Profil klienta pokročilý
Investičný horizont min. 5 rokov
Minimálna investícia (jednorazové investovanie) prvá: 500 €, následná: 50 €
Minimálna investícia (pravidelné investovanie) min. 20 €, max. 5000 €
Rizikovosť fondu 6/vysoké riziko (na škále 1 – 7)
Kategória fondu akciový fond
Vznik fondu 2021

Poplatky

Vstupný poplatok (pobočka) max. 2,00 % z aktuálnej ceny podielového listu
Vstupný poplatok (online) 0,00 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 2,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 3 rokov)
Poplatok za správu 1,65 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Poplatok depozitárovi 0,23 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Prestup medzi fondmi Pri presune investície z fondu do iného fondu sa uplatní zvýhodnený vstupný poplatok v zmysle aktuálneho predajného prospektu fondu, do ktorého podielnik vstupuje, znížený o 50%. Pri prestupe z tohto fondu do iného fondu správcu v období do 3 rokov, sa uplatní tiež výstupný poplatok uvedený v tejto tabuľke.

VÝŠKA INVESTOVANEJ SUMY

VÝŠKA VSTUPNÉHO POPLATKU (POBOČKA)

VÝŠKA VSTUPNÉHO POPLATKU (ONLINE)

do 29 999,99 €

2,00 % z aktuálnej ceny podielového listu

0,00 % z aktuálnej ceny podielového listu

od 30 000 € 

1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu 

0,00 % z aktuálnej ceny podielového listu

VÝSTUPNÝ POPLATOK
DO 3 ROKOV OD VYDANIA PL

VÝSTUPNÝ POPLATOK
PO UPLYNUTÍ 3 ROKOV OD VYDANIA PL

2,00 % 

0,00 % 

Číslo účtu pre investovanie do Blockchain fondu:

IBAN: SK5465000000191152350012; BIC: POBNSKBA

 

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa môže aj znižovať a investor  nemá zaručenú  návratnosť pôvodne investovanej sumy. V súlade so štatútom  fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo  fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.

 

 

Chceš zainvestovať? Nie je na čo čakať

U nás si nemusíš zakladať žiadny účet a podpísať zmluvu o investovaní môžeš aj online. Radi ťa však uvidíme aj osobne, na ktorejkoľvek pobočke 365.bank.