Stránka sa načítava...
  1. Domov /
  2. Fondy /
  3. 365.world

365.world

Do tohto fondu už nie je možné investovať. K 25.11. bol 365 world o.p.f. (zanikajúci fond) zlúčený do Eko o.p.f. (nástupnícky fond). Viac info si prečítaš tu.

365.world

0,014089
9,01 %
od vzniku (p.a.)
23,50 %
12 mesiacov
0,00 %
od začiatku roka

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien

Výkonnosť k 24.11.2021
0,00 %
od začiatku roka
3,41 %
za 1 mesiac
3,81 %
za 3 mesiace
10,38 %
za 6 mesiacov
23,50 %
za 1 rok
11,65 %
za 3 roky (p.a.)
9,01 %
od vzniku (p.a.)
NAV
221 363,62 EUR
Cena podielu: 0,014089 €

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť
Výkonnosť (p.a.)

Kľúčové údaje o fonde

Profil klienta pokročilý
Investičný horizont min. 5 rokov
Minimálna investícia (jednorazové investovanie) prvá: 30 000 €, následná: 1 000 €
Minimálna investícia (pravidelné investovanie) min. 20 €, max. 5000 €
Rizikovosť fondu 6 (na škále 1 – 7)
Kategória fondu Akciový fond
Charakter fondu štandardný podielový fond
Vznik fondu 2017

Chceš zainvestovať? Nečudujeme sa

Investuj z mobilu vďaka apke 365.bank. účet máš bez poplatkov za vedenie a bez akýchkoľvek podmienok. Radi ťa však uvidíme aj osobne, na ktorejkoľvek pobočke 365.bank.

Poplatky

Vstupný poplatok max. 2 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 0%
Poplatok za správu 1,00 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku (NAV)
Poplatok depozitárovi 0,23 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku (NAV)

VÝŠKA INVESTOVANEJ SUMY

VÝŠKA VSTUPNÉHO POPLATKU

do 29 999,99 €

2,00 % z aktuálnej ceny podielového listu

od 30 000 € 

1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu 

VÝSTUPNÝ POPLATOK
DO 1 ROKA OD VYDANIA PL

VÝSTUPNÝ POPLATOK
PO UPLYNUTÍ 1 ROKA OD VYDANIA PL

0,00 % 

0,00 % 

Číslo účtu pre investovanie do 365.world:

IBAN: SK7065000000190020574482; BIC: POBNSKBA

 

Upozornenie: S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo môže aj klesať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov 365.invest, správ. spol., a. s. sú k dispozícii v slovenskom jazyku na internetovej stránke www.365invest.sk a v písomnej forme alebo na trvalom médiu v sídle spoločnosti 365.invest, v sídle depozitára a na obchodných miestach 365.invest na pobočkách 365.bank.