Stránka sa načítava...

ESG je naša téma

ESG je skratka pre "Environmental, Social, and Governance", čo v preklade znamená "Environmentálne, Sociálne a Riadiace" kritériá. Ide o súbor štandardov pre podnikovú činnosť spoločností, ktoré investori používajú na vyhodnocovanie toho, či spoločnosť prevádzkuje svoj biznis na udržateľný a etický spôsob.

 

1. Environmentálne (E): Táto kategória sa zaoberá tým, ako spoločnosť ovplyvňuje životné prostredie. Zohľadňuje sa napríklad spotreba energie, výroba odpadu, znečisťovanie životného prostredia, správa prírodných zdrojov a riziká spojené so zmenami klímy.

 

2. Sociálne (S): Táto oblasť sa zaoberá vzťahmi spoločnosti s jej zamestnancami, dodávateľmi, zákazníkmi a komunitami, v ktorých pôsobí. Sem patrí napríklad pracovné podmienky, zdravie a bezpečnosť pri práci, dodržiavanie ľudských práv a vytváranie inkluzívneho pracovného prostredia.

 

3. Riadiace (G): Toto sú kritériá, ktoré sa týkajú spôsobu riadenia spoločnosti. Sem patrí napríklad transparentnosť a kvalita riadiacich štruktúr, etika vedenia, odmeňovanie vedenia a vnútorné kontroly.

Čo predstavuje skratka ESG? 🤔

Životné prostredie
(Environment)

 • Emisie
 • Produkcia odpadu
 • Biodiverzita
 • Inovácie
 • Využívanie zdrojov
 • Spotreba emergie a vody
 • Znečisťovanie
 • Obaly

Sociálne aspekty
(Social)

 • Komunita
 • Kvalita produktu
 • Ľudské práva
 • Zodpovedný marketing
 • Ochrana osobných údajov
 • Zdravie zamestnancov
 • Bezpečnosť pri práci
 • Pracovné podmienky
 • Podpora sociálne znevýhodnených
 • Podpora zdravotne hendikepovaných

Riadenie
(Governance)

 • Transparentnosť
 • Vzťah s akcionármi
 • Nezávislosť
 • Reporting
 • Odmeňovanie
 • Organizačná štruktúra
 • Zodpovedná stratégia

Pozrite sa, ako to vyzerá u nás

Podporujeme ženy vo vedúcich pozíciách

Rodová rovnosť a viac žien vo vedúcich pozíciách sú pre nás dôležité otázky. Preto podporujeme ženy, aby sa uchádzali o kľúčové pracovné miesta. 

Informovanosť na prvom mieste

Záleží nám na tom, aby naši kolegovia vedeli o pripravovaných zmenách medzi prvými. Preto sa pravidelne celá firma stretávame na vyhodnocovacích stretnutiach s CEO 365.invest, kde sumarizujeme a hovoríme o našich cieľoch.

Transparentnosť

Otvorenosť, prehľadnosť a transparentnosť sú spôsob, akým poskytujeme informácie. Voči kolegom a rovnako aj klientom. Všetko čo robíme, si môžete prečítať na webe, sociálnych sieťach či štatútoch.

Vzdelávanie

Vzdelávanie je celoživotný proces. Preto podporujeme kolegov, ktorí si chcú rozširovať vedomosti a znalosti prostredníctvom prednášok, workshopov, konferencií alebo jazykových kurzov.

Eko fondy v portfóliu

Na budúcnosti našej planéty nám záleží. V uplynulom roku sme založili fond, v ktorom vyberáme približne 20 na burze obchodovaných akcií spoločností pôsobiacich v environmentálnych oblastiach ako global waste management, kontrola životného prostredia či riešenie zmeny klímy.

Investujeme do zelených projektov

Zelené stavby sú novým trendom na trhu s nehnuteľnosťami. Preto sme investorom viacerých developerských projektov, ktoré v zmysle platnej legislatívy disponujú s certifikátom A1 resp. A0, čo sú pasívne stavby.

 

 

Sloboda vyjadrenia sa

Kravata a lodičky sú voľba, nie povinnosť. Záleží nám na tom, aby sa naši kolegovia cítili počas pracovného dňa pohodlne a sami sebou. Preto dresscode na našej centrále nenájdete.

Sme udržateľní

V roku 2021 sme si dali za cieľ minimalizovať objem tlačených dokumentov.

Takisto poctivo separujeme a pre meetingujúcich kolegov máme na krátke vzdialenosti k dispozícii elektrickú kolobežku.

Podporujeme lokálnych podnikateľov

Význam podpory malých výrobcov stúpol počas pandémie ešte o čosi viac. Na centrále dlhodobo pijeme kávu výlučne od slovenského dodávateľa, náš merch pochádza od slovenských výrobcov a takisto podporujeme chránené dielne.

 

Stojíme pri kultúre

Sme presvedčení, že zodpovedné spoločnosti by mali podporovať kultúrne inštitúcie ako divadlá, múzeá či galérie. Preto už druhým rokom sme hrdým partnerom Radošinského naivného divadla.

 

Podpora detského kardiocentra

Máme srdce na správnom mieste. Preto sme sponzorom Nadácie detského kardiocentra, ktorá sa stará o malých pacientov aj po prepustení z nemocnice.

Virtuálne vizitky

Kontakty zdieľame ekologicky. Členom predstavenstva a vedúcim manažérom sme klasické papierové vizitky vymenili za jednu – virtuálnu. Vo virtuálnej vizitke sú zhrnuté všetky dôležité informácie o jej majiteľovi. Od mena cez telefónne číslo a e-mail až po sociálne siete 365.invest. Virtuálnu vizitku stačí priložiť k smartfónu a všetky údaje sa uložia priamo do kontaktov.

Nastavenie cookies 🍪

Na našom webe používame cookies, ktoré pomáhajú zlepšovať váš používateľský zážitok, a pre anonymnú analýzu návštevnosti. Využívanie cookies si môžete nastaviť vo svojom prehliadači alebo prostredníctvom nastavenia cookies. Viac informácií o tom, ako využívame cookies a možnosti ich dodatočného odvolania nájdete v informáciách o ochrane súkromia aj v dokumente o cookie policy.

Akceptovať všetky cookies
Nastaviť cookies