Loading...

Key fund details

It offers convenience, the distribution of investments in one package, and an investment horizon that flies by. It is a good compromise if you are more conservative. And that's perfectly fine, we have investment opportunities for everyone.

Mixed Comfort Fund

0,009605
-1,98 %
for 1 year
-0,18 %
from the beginning of the year

The graph is for information only. Actual price developments

Performance to 31.01.2023
-0,18 %
from the beginning of the year
-0,16 %
for 1 month
0,18 %
for 3 months
-0,36 %
for 6 months
-1,98 %
for 1 year
NAV
142 353,36 EUR
Share price: 0,009605 €

Performance calculation

Performance
Performance (p.a.)

Key fund details

Client profile moderately advanced
Investment horizon 3 years
Minimum investment (one-time investment) first: EUR 500, then: EUR 50
Minimum investment (regular investment) min. EUR 20, max. EUR 5,000
Fund risk 3/moderate risk (on a scale of 1 - 7)
Fund category special securities fund
Fund character mixed fund
Fund established 2021

Fees

Entry fee max. 1.50% of current unit price
Exit fees Exit fee 1.00% of the current unit price (up to 2 years)
Management fee 1.65% of the average net asset value of the fund
Depositary fee 0.15% of the average net asset value of the fund
Transfer between funds When transferring an investment from one fund to another fund, a preferential entry fee will be applied in accordance with the current sales prospectus of the fund in which the unitholder enters, reduced by 50%. When transferring from this fund to another fund of the administrator within a period of up to 2 years, the exit fee listed in this table will also be applied.

VÝŠKA INVESTOVANEJ SUMY

VÝŠKA VSTUPNÉHO POPLATKU

do 29 999,99 €

1,50 % z aktuálnej ceny podielového listu

od 30 000 € 

1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu 

VÝSTUPNÝ POPLATOK
DO 2 ROKOV OD VYDANIA PL

VÝSTUPNÝ POPLATOK
PO UPLYNUTÍ 2. ROKOV OD VYDANIA PL

1,00 % 

0,00 % 

Číslo účtu pre investovanie do Zmiešaného komfortného fondu: 

IBAN: SK5365000000191092350001; BIC: POBNSKBA

 

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa môže aj znižovať a investor  nemá zaručenú  návratnosť pôvodne investovanej sumy. V súlade so štatútom  fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo  fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.

Want to invest? The time is now

If you're a citizen of the Slovak Republic, you can also invest online. If you come from abroad, we'll be happy to see you in person at any 365.bank branch.

Cookie settings 🍪

We use cookies on our website to help improve your user experience and for anonymous traffic analysis. You can set the use of cookies in your browser or through cookie settings. You can find more information about how we use cookies and how to disable them in our Privacy Statement [SK] and Cookie Policy [SK].

Accept all cookies
Cookie setup